Vesiveski 7 ja 7a elektrivarustus

  • Asukoht: Vesiveski 7,7a tallinn
  • Tööde teostamine: 2011
  • Klient: Eesti Energia
  • Projekteerija: Eerik Kippar
  • Tehnilised parameetrid: 0,4 kV kaabelliini projekteerimine